Popraw wskaźnik E-E-A-T swoich treści.

  • 10 minut czytania
  • SEO, Strony internetowe, Tworzenie treści SEO, Wiedza SEO, Wordpress SEO, Wyszukiwarki
wskaźnik eeat

Zestaw kryteriów E-E-A-T to wskaźnik, na który składają się: doświadczenie, wiedza specjalistyczna, autorytet i wiarygodność. Wytyczne te mają na celu zapewniać użytkownikom najbardziej przydatne i pewne informacje. E-E-A-T stanowi fundament w ocenie treści internetowych. Ma także wpływ na sposób w jaki strony są pozycjonowane w wynikach wyszukiwania.

Wskaźnik ten jest niezbędny do oceny wartości treści, ponieważ dotyczy aspektów, które przyczyniają się do ogólnej jakości informacji. Doświadczenie weryfikuje, czy twórca treści posiada wiedzę lub osobiste doświadczenia związane z tematem. Wiedza specjalistyczna ocenia poprawność i rzetelność, zapewniając, że informacje pochodzą z kompetentnego źródła. Autorytet uwzględnia wiarygodność i reputację twórcy treści lub witryny, na której znajduje się treść. Natomiast wiarygodność skupia się na prawdziwości i integralności treści, zapewniając, że jest ona dokładna, przejrzysta i wolna od wprowadzających w błąd informacji.

Wyszukiwarka Google dąży do odfiltrowania treści niskiej jakości, tak aby jej użytkownicy mogli w pełni ufać informacjom, na które natrafiają online. Tak rygorystyczne podejście poprawia doświadczenia użytkownika, zapewniając dostęp do wysokiej jakości informacji. Zachęca także twórców treści do tworzenia materiałów wysokiej jakości.

Czym jest E-E-A-T?

E-E-A-T to skrót utworzony od angielskich słów: doświadczenie, wiedza specjalistyczna, autorytet i wiarygodność. Te cztery czynniki wykorzystywane są przez wyszukiwarkę Google do oceny jakości treści w sieci. Zapewniają, że użytkownicy otrzymują najbardziej przydatne i pewne informacje. Każdy element E-E-A-T pełni odrębną rolę w ocenie wiarygodności i wartości treści.

Skuteczne podążanie za wytycznymi wskaźnika E-E-A-T wymaga konsekwentnego prezentowania każdego z jego aspektów. Pozwala budować wiarygodność i zaufanie zarówno wśród użytkowników, jak i algorytmów wyszukiwarki. Stosowanie się do zasad E-E-A-T znacznie poprawia reputację i widoczność strony internetowej. Prowadzi do zwiększenia zaangażowania użytkowników i wyższych pozycji w wynikach wyszukiwania.

Mity na temat E-E-A-T

Istnieje kilka błędnych przekonań na temat E-E-A-T, które mogą przyczyniać się do negowania jego znaczenia przy tworzeniu treści. Jednym z powszechnych mitów jest przekonanie, że E-E-A-T nie jest czynnikiem rankingowym. Wskaźnik ten wyznacza sposób w jaki należy tworzyć wartościowe treści, które mają bezpośredni wpływ na pozycjonowanie. Wytyczne, które szczegółowo opisują, jak użytkownicy oceniają jakość wyników wyszukiwania, kładą duży nacisk na zasady E-E-A-T. Pomagają one kształtować algorytmy, które decydują o rankingach. Zapewniają również, że treści, które osiągają wysoki poziom doświadczenia, wiedzy specjalistycznej, autorytetu i wiarygodności, zyskują wysokie pozycje w rankingu wyszukiwanie.

Innym powszechnie powtarzanym mitem jest przekonanie, że E-E-A-T stanowi uniwersalną listę kontrolną. Wskaźnik E-E-A-T nie jest sztywnym filarem. Należy rozumieć go jako elastyczną ramę, którą można dostosować w zależności od rodzaju treści i jej niszy. Oczekiwania dotyczące wykazania E-E-A-T różnią się w zależności od opisywanego tematu. Na przykład poziom wiedzy specjalistycznej wymagany do pisania porad medycznych jest znacznie wyższy niż w przypadku pisania osobistego bloga podróżniczego. Twórcy treści muszą stosować zasady E-E-A-T odpowiednie do ich konkretnej dziedziny i odbiorców. Dodanie dodatkowego „E”, które pochodzi od doświadczenia, w grudniu 2022 roku podkreśla elastyczność i ewolucję.

Wyłapanie i wykorzystanie niuansów to klucz do sukcesu dla twórców treści. Nie wystarczy po prostu odhaczyć listy kryteriów; trzeba konsekwentnie stosować się do zasad E-E-A-T w sposób, który rezonuje z określoną publicznością i tematyką. Dostosowując podejście do E-E-A-T, w oparciu o typ treści i oczekiwania odbiorców, możemy tworzyć bardziej wiarygodne i angażujące treści, zwiększając tym samym zaufanie i zadowolenie użytkowników.

Dlaczego E-E-A-T zyskuje na znaczeniu?

Wchodząc w erę treści generowanych za pomocą sztucznej inteligencji (dalej AI), doświadczenia i wiedza specjalistyczna autorów nabierają zupełnie nowego znaczenia. AI daje możliwość szybkiego generowania ogromnych ilości informacji. Niestety tak powstałym treściom często brakuje subtelnych szczegółów, osobistych doświadczeń czy kontekstów. Właśnie te elementy wnoszą do swojej pracy twórcy treści. Eksperyment eksperta SEO Matta Diggity’ego z treściami generowanymi przez AI potwierdził ten aspekt. Chociaż sztuczna inteligencja wygenerowała ogromne ilości treści, które pozornie wydawały się wyczerpujące, często były one ubogie pod względem głębi, wiarygodności i subtelności. Dodatkowo masowo generowanym treściom brakowało informacji, przez co znacznie odbiegały one pod względem wiedzy specjalistycznej i doświadczenia, które charakteryzują treści pisane przez doświadczonych twórców.

Pandu Nayak, wiceprezes ds. wyszukiwania w Google, potwierdził, że choć algorytmy stanowią podstawę rankingów wyszukiwania, opinie użytkowników pomagają w ich dopracowaniu. Użytkownicy oceniają treści na podstawie zasad E-E-A-T, dostarczając spostrzeżeń, które pomagają algorytmom Google lepiej identyfikować i klasyfikować treści wysokiej jakości. Ludzki nadzór gwarantuje, że treści, które cechują się wiedzą specjalistyczną, autorytetem i wiarygodnością, traktowane są priorytetowo, podnosząc ogólną jakość informacji oferowanych przez wyszukiwarkę.

Wzrost treści generowanych przez AI to wyzwanie dla jakości informacji online. Chociaż AI jest w stanie naśladować ludzki styl pisania i szybko generować treści, brakuje mu autentyczności, wynikającej z osobistych doświadczeń i profesjonalnej wiedzy. Twórcy treści, którzy stosują się do wytycznych E-E-A-T, zyskują więc przewagę nad masowo produkowanymi treściami. Dodatkowo pomagają w zwalczaniu dezinformacji i przyczyniają się do rozpowszechniania dokładnych, wiarygodnych informacji. Wraz z rozwoje AI i generatorów treści, wskaźniki takie jak E-E-A-T pomagają wyselekcjonować rzetelne informacje i zapobiec szerzeniu się dezinformacji.

Poziomy E-E-A-T

Google określa kilka poziomów E-E-A-T, aby pomóc użytkownikom precyzyjniej ocenić jakość treści. Kategoryzuje się je kolejno jako: najniższy, niski, wysoki i bardzo wysoki poziom. Każdy określony jest swoimi kryteriami.

Najniższy poziom przypisuje się treściom, które wykazują niewielką lub żadną wiedzę specjalistyczną, autorytet lub wiarygodność. Na przykład, artykuł zdrowotny napisany przez anonimowego autora bez wykształcenia medycznego, zawierający liczne nieścisłości. Niski poziom opisuje treści, które wykazują pewien stopień wiedzy i udzielają ogólnych informacji bez solidnego uzasadnienia. Na wysokim poziomie, treści spełniają większość kryteriów E-E-A-T. Często tworzone są przez uznanych ekspertów w swojej dziedzinie, z wyraźnym wykazaniem autorytetu i wiarygodności. Bardzo wysoki poziom jest zarezerwowany dla treści, które nie tylko spełniają, ale wręcz przewyższają oczekiwania we wszystkich aspektach E-E-A-T. Obejmuje to wysoko autorytatywne źródła, takie jak recenzowane prace naukowe z dziedziny medycyny, napisane przez czołowych ekspertów w tej dziedzinie. Źródła tego typu są dokładne i kompleksowe. Są także wysoko cenione zarówno przez społeczeństwo, jak i innych ekspertów.

Celem każdego autora powinno być dążenie do bardzo wysokiego poziomu E-E-A-T. Oznacza to konsekwentne tworzenie treści, które wykazują wiedzę, wyraźny autorytet i niezachwianą wiarygodność. Osiągnięcie tego poziomu zapewnia, że treści zostaną wyróżnione w wynikach wyszukiwania, dostarczając użytkownikom najwyższej jakości informacji. Dążąc do najwyższych standardów E-E-A-T, twórcy treści zwiększają swoją wiarygodność, budują silniejsze relacje z odbiorcami i poprawiają swoje pozycje w wyszukiwarkach.

Praktyczne sposoby na zwięskzenie E-E-A-T w 2024 roku

Podążanie w zgodzie ze wskaźnikiem E-E-A-T to podstawa tworzenia wysokiej jakości treści, które dobrze się pozycjonują i zdobywają zaufanie użytkowników. Oto kilka wskazówek, które pomogą tworzyć lepsze materiały:

Głos i doświadczenie ekspertów branżowych

Współpraca z ekspertami przy tworzeniu treści, zapewnia, że informacje są dokładne i wiarygodne. Warto wykorzystać doświadczenie z pierwszej ręki, aby dodać autentyczności i głębi prezentowanym treściom. Na przykład, blog podróżniczy z postami od doświadczonych podróżników lub strona medyczna z artykułami napisanymi przez lekarza znacznie zwiększa wiarygodność.

Nowe horyzonty

Nie warto ograniczać się wyłącznie do powtarzania tego, co już jest dostępne. Unikatowe spojrzenie, szczegółowe analizy i nowe perspektywy, które znacznie zwiększają wartość tematu są niezwykle cenne. Mogą opierać się o dogłębne badania, oryginalne studia przypadków lub ekskluzywne wywiady, które gwarantują jakość oferowanych treści. Oprócz tego warto wykorzystać oryginalne materiały wizualne zamiast zdjęć stockowych. Własne obrazy i filmy sprawiają, że treści są bardziej angażujące i wiarygodne. Pokazują również wyższy poziom zaangażowania w proces tworzenia treści.

Reputacja marki

Budowanie silnej marki cechującej się pozytywną reputacją, opiera się na konsekwentnym dostarczaniu wysokiej jakości treści. Należy angażować się w interakcje z odbiorcami i zachowywać przejrzystość swojej komunikacji. Dzięki temu budujemy autorytet i zaufanie użytkowników.

Współpraca i różnorodność treści

Publikowane treści warto urozmaicić tak, aby obejmowały posty gościnne, współprace i formaty multimedialne, takie jak podcasty, webinaria i filmy. Zwiększają one zasięg i są jednoznacznym wyznacznikiem wiedzy specjalistycznej na różnych platformach i w różnych formatach.

Informacje o autorach

Wyraźnie zaznaczone, wyczerpujące biografie autorów, które opisują ich kwalifikacje i referencje, pomagają budować wiarygodność. Warto także cyklicznie poddawać nasze treści ocenie ekspertów, którzy dodatkowo wskażą ich wysoką jakość. Należy także upewnić się, że podstrona „O nas” jest czytelna i przejrzysta. Musi prezentować kwalifikacje i doświadczenie członków zespołu, misję i wartości firmy, a także zachęcać do współpracy.

Publikacje w mediach

Warto ubiegać się o wzmianki i cytowanie w uznanych mediach branżowych. Zwiększa to autorytet autora, a także dostarcza cenne linki zwrotne. Poprawia także widoczność w wynikach wyszukiwania.

Techniczne aspekty

Oprócz zaplecza informacyjnego, warto także popracować nad technicznymi aspektami strony internetowej. Należy upewnić się, że jest ona objęta certyfikatami bezpieczeństwa (HTTPS), zawiera wyraźne informacje kontaktowe, szczegóły dotyczące obsługi klienta i polityki prywatności. Elementy te są podstawowym elementem, na którym budowane jest zaufanie użytkowników co do wiarygodności.

Cytowanie źródeł

Artykuły i treści publikowane na stronie internetowej powinny być uzupełnione cytatami i jasnymi źródłami. Dodają one wiarygodności treściom i pokazują, że dostarczane informacje są dobrze zbadane i godne zaufania.

Aktualizacje treści

Regularne aktualizowanie treści zapewnia ich dokładność i wiarygodność. Jest to szczególnie ważne w przypadku informacji, które ulegają zmianom, na przykład w temacie porad medycznych, czy aktualizacji technologicznych. Update treści wyznacza zaangażowanie w dostarczanie wiarygodnych informacji.

Podsumowując, wskaźnik E-E-A-T to gwarancja sukcesu strategii SEO. Pomaga poprawić pozycję w rankingach wyszukiwania i buduje zaufanie wśród odbiorców. Wykorzystując wiedzę ekspertów, tworząc pozytywną reputację marki i dostosowując formaty treści, mamy realny wpływ na poziom E-E-A-T naszych treści. Dodatkowo, informacje o autorach, publikacje w prasie, modernizacja podstrony „O nas” i zamieszczanie wiarygodnych źródeł, budują dobry obraz marki i zaufanie użytkowników. Ponieważ SEO jest niezwykle dynamiczną dziedziną, trzeba być na bieżąco z najnowszymi najlepszymi praktykami i odpowiednio dostosowywać swoje strategie.

< Powrót

Zapisz się do newslettera